Czy automatyzacja produkcji odbierze prace fizycznym pracownikom? Postanowiliśmy to sprawdzić!

Czy automatyzacja produkcji odbierze prace fizycznym pracownikom? Postanowiliśmy to sprawdzić!

Automatyzacja lub dokładniej robotyzacja zakładów pracy sprawia, że realizacja coraz większej części procesu produkcyjnego przechodzi z załogi ludzkiej na maszyny. Czy więc w najbliższym czasie możemy spodziewać się załamania na rynku pracy spowodowanego automatyzacją procesów produkcyjnych? Czy faktycznie możemy spodziewać się masowych zwolnień w branżach związanych z przemysłem i znacznego ograniczenia dostępności nowych, wolnych miejsc pracy? Zapraszamy do lektury!

Czy należy bać się automatyzacji?

Żyjemy w dobie intensywnego rozwoju technologicznego, a jego skutków doświadczamy na każdej płaszczyźnie naszego życia. Dzięki rozwojowi technologicznemu możemy korzystać z takich wynalazków jak słuchawki bluetooth, smartfony czy internet. Dzięki postępowi technologicznemu, jaki poczyniła ludzkość, możemy wykonywać złożone operacje medyczne, szybciej transportować towary z drugiego końca globu czy też zarządzać firmą jedynie przy użyciu komputera z dostępem do internetu. Nowe technologie są opracowywane po to, aby pchnąć nas do przodu – to one napędzają nasz rozwój, i to dzięki nim tworzymy kolejne rozwiązania, które zmieniają naszą rzeczywistość. Automatyzacja przemysłu polega na wprowadzeniu tych technologii do zakładów przemysłowych, centrów logistycznych i innych dużych przedsiębiorstw – wszędzie tam, gdzie technologia może zastąpić pracę człowieka przy monotonnych, powielanych czynnościach takich jak sortowanie, naklejanie czy pakowanie. Cóż, jeżeli naszym powołaniem było wykonywanie tych monotonnych czynności to faktycznie – nasze stanowisko pracy może być zagrożone!

Popłyń z prądem zmiany!

Robotyzacji nie należy się bać – warto potraktować ja jako naturalny proces i dostrzec możliwości, jakie niesie za sobą automatyzacja produkcji. Warszawa – to właśnie tutaj znajdziemy wiele uczelni i szkół zawodowych edukujących pracowników w zakresie wykonywania zawodów przyszłości. To właśnie tu szkolą się programiści i operatorzy maszyn, które są wykorzystywane w ramach automatyzacji przemysłu. Fakt – z czasem robotyzacja działów produkcyjnych znacznie uszczupli załogi pracownicze w przedsiębiorstwach. Zawody takie jak pakowacz po prostu przestaną być potrzebne. Z drugiej jednak strony powstanie zapotrzebowanie na osoby obsługujące maszyny w zakładzie. Tak więc rozwój kompetencji w zakresie obsługi maszyn przemysłowych może sprawić, że dana osoba z pewnością utrzyma się na rynku pracy, a nawet zwielokrotni swoje zarobki.